Voor 2035 een half miljoen dementerenden in Nederland

Alzheimer is al jaren lang geen ziekte meer die alleen maar ouderen treft. Ook steeds meer jonge mensen vallen aan de ziekte ten prooi. Mensen van vijftig, veertig en zelfs af en toe patiënten van in de dertig, wat in het verleden nooit voorkwam. Aan het woord is Dr. Philip Scheltens, neuroloog aan het VU Medisch Centrum.

Scheltens is bezorgd over de wereldwijde groei van dementie en met name de stijging van het aantal patiënten in Nederland. De neuroloog meldt dat alle voorgaande voorspellingen al ruimschoots zijn achterhaald en dat het zeer wel mogelijk is dat we tussen 2030 en 2035 geconfronteerd worden met meer dan een half miljoen Alzheimerpatiënten in Nederland.

Scheltens pleit voor een deltaplan om Alzheimer in de toekomst het hoofd te bieden en vindt dat een nieuw kabinet tenminste enige honderden miljoenen moet reserveren voor de begeleiding en opvang van Alzheimer patiënten, maar ook voor voortdurend onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van de ziekte.