Tweetaligen weerbaarder voor dementie

Mensen die regelmatig twee talen spreken hebben pas op latere leeftijd last van de ziekte van Alzheimer dan hun leeftijdsgenoten die maar één taal spreken. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd Canadees onderzoek.

Daarbij werden ruim 200 patiënten onder de loep genomen. Het brein van de tweetaligen vertoonde gelijke symptomen met dat van de eentaligen, maar vreemd genoeg openbaarden bij de tweetaligen de effecten van Alzheimer zich pas vier tot vijf jaar later. De onderzoekers hebben hier geen verklaring voor gevonden.