Definities en afkortingen op begrippen.

Mantelzorg Zorger:

Is degene die niet in het kader van een hulpverlenend beroep  zorg verleend. Vaak is het een familielid.
Of een andere sociale relatie. 

Intramurale  Zorg:

is de zorg die wordt geleverd binnen de muren van ziekenhuis of andere instelling.

GGZ:
Geestelijke Gezondheidszorg

GAAZ:
Geriatrische afdeling algemeen ziekenhuis

Sociale Infrastructuur Voorzieningen:

die betrekking hebben op de menselijke samenleving

WMO:

Wet maatschappelijke ondersteuning.