De ziekte van Alzheimer

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.  60-70% van de dementerende mensen heeft deze ziekte.

Meestal begint de ziekte rond de 70 jaar maar  soms openbaart deze vorm van dementie zich al op jongere leeftijd.  Alzheimer is een aandoening waarbij er zich in sommige delen van de hersenen door stofwisselingsstoornissen opeenstapelingen van eiwitten ‘ophopen’. Deze zorgen ervoor dat cellen in bepaalde delen van de hersenen niet goed meer functioneren en verstoren hierdoor bepaalde hersenfuncties.

Over het algemeen is er bij mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer sprake van een geleidelijke achteruitgang. In het begin lijkt het erop dat deze mensen alleen last hebben van denk en geheugenstoornissen, ook problemen met taal, het niet op de woorden kunnen komen en problemen met ogenschijnlijk simpele taken zijn vaak een vroeg teken van Alzheimer, maar in de loop van de tijd gaan deze mensen hard achteruit en worden de symptomen erger. Mensen met Alzheimer zullen aan het begin van de ziekte hun bewustzijn vaak behouden. Ze hebben niet altijd door dat ze ziek zijn, soms merken ze wel dat ze langzaam ‘achteruitgaan’, zij voelen dat zij de greep op de werkelijkheid verliezen. Dit kan sommige Alzheimerpatiënten erg depressief maken. In een later stadium van de ziekte is het bewustzijn echter wel aangetast en verliezen patiënten vaak het besef dat ze dement worden.

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar  de ziekte van Alzheimer,  maar tot op heden is deze ziekte nog niet te genezen.

Het verloop van de ziekte is hooguit te vertragen door de dementerende in goede lichamelijke conditie te houden en ook geestelijk actief te houden. Er zijn ook geneesmiddelen op komst die de achteruitgang helpen vertragen.

De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van de ziekte van Alzheimer is de leeftijd. Daarnaast is de kans ook iets verhoogd voor mensen die een eerstegraads familielid hebben die de ziekte heeft. Als de ziekte van Alzheimer bij meerdere familieleden voorkomt spreekt men van een familiaire vorm.

Familiair zegt overigens niets over de oorzaak: het hoeft niet perse te betekenen dat erfelijke factoren een rol spelen. Het kan ook zo zijn dat verschillende familieleden aan dezelfde omgevingsfactoren zijn blootgesteld.

Momenteel is men intensief op zoek naar de oorzaak van de ziekte van Alzheimer.  Steeds meer stukjes van de puzzel worden gevonden, maar van veel stukjes is er nog niet bekend hoe zij in elkaar passen en welke invloed ze op elkaar uitoefenen.