Category Archives: mantelzorgers

Mantelzorgers vaker depressief

Het is niet altijd even eenvoudig om als mantelzorger van een dementerende te werken. U kunt lichamelijk, maar ook geestelijk onder behoorlijke druk komen te staan. Gelukkig komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de mantelzorger en wordt er goed wetenschappellijk onderzoek verricht naar de psychische belastingen voor mantelzorgers.

Onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het American Journal of Geriatric Psychiatry hebben de geestelijke druk waaronder mantelzorgers werken verder onder de loep genomen. En die invloed is behoorlijk. mensen die als mantelzorger werken voor een partner met de diagnose dementie hebben maar liefst viermaal zoveel kans om in een depressie te geraken dan mensen met een partner die niet aan dementie lijdt.

Tips bij dementie: Zorgen dat patiënt voldoende drinkt

Dementie of Alzheimer patiënten gaan vaak minder eten. Minder eten en vooral drinken dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Maar hoe zorg je er nu voor als mantelzorger dat er gegeten en gedronken wordt? In dit bericht aandacht voor voldoende drinken. Niet drinken is gevaarlijk, het risico van uitdrogen dient voorkomen te worden.

Stap 1: Ga op zoek naar oorzaken waarom de patiënt niet drinkt.

Soms heeft niet drinken een andere oorzaak dan u denkt. Vooral bij een oudere patiënt met dementie. Het kan zijn dat de patiënten het drinken niet meer kunnen vinden, of het niet meer als drinken herkennen. Ook het openmaken van een kartonnen pak of een fles is moeilijk geworden, zo niet onmogelijk. Dat geldt ook voor het zetten van koffie of een potje thee.

Continue reading Tips bij dementie: Zorgen dat patiënt voldoende drinkt

Op vakantie met dementerende partner

De zorg voor een thuiswonende dementerende partner is zwaar. Het is 24 uur per dag zorgen en opletten.

Daarom is het bijna een must dat de mantelzorger af en toe een paar dagen rust krijgt en er op uit kan gaan.

Er bestaan mogelijkheden om vervanging te krijgen, het is vaak wel erg moeilijk voor de mantelzorger om hun partner thuis achter te laten  en er zelf even tussenuit te gaan.
Ook bestaat de mogelijkheid om, als u het moeilijk vindt om weg te gaan, onder deskundige begeleiding samen een weekje weg te gaan.
Het is erg belangrijk voor de mantelzorger om dit echt te doen.

Anders gaat het vaak mis, de mantelzorger krijgt te weinig rust.
En als de mantelzorger ziek wordt dan worden  de problemen pas echt groot, want wie gaat er dan zorgen voor de partner of ouder.

Bewaak uw gezondheid, als mantelzorger goed.

Een levensalbum maken

Het is van groot belang om goed met  de gedragsveranderingen van dementerende personen om te kunnen gaan. U moet als het kan terug gaan in de tijd waarin de persoon nog niet dement was.  Vaak is het korte termijn geheugen slecht maar de gebeurtenissen van langer geleden kunnen ze zich vaak goed herinneren.

LevensalbumOm inzicht te krijgen in een eventueel patroon van het gedrag, kunt u een soort dagboek bijhouden, waarin u dag, tijdstip en aanleiding voor het gedrag noteert.  Wanneer u de aanleiding kent, is een volgende keer deze reactie van de patiënt wellicht te voorkomen.

Het blijft moeilijk om op de juiste manier met mensen met dementie om te gaan, voel uzelf echter nooit schuldig, als u bijvoorbeeld een keer niet op bezoek bent geweest.  Een goede tip is is een boek maken, een soort levensboek met daarin foto’s van vroeger en passende teksten erbij.

Dit is voor veel patiënten het belangrijkste wat ze hebben en lopen er de hele dag mee rond en laten het aan iedereen zien.  Telkens als u op bezoek gaat kunt u samen in het boek kijken en oude plaatjes (foto’s) bekijken en er over praten.

Mantelzorger heeft het zwaar

Er zijn in Nederland momenteel 270.000 mensen met de diagnose “dementie”.  Het aantal mantelzorgers die voor deze groep zorgt is een veelvoud hiervan. Voor zeker één op de vijf van deze groep mensen is het zowel emotioneel als lichamelijk een té zware belasting, vaak slapen ze onrustig of bijna niet. Er wordt vaak 24 uur per dag zog geleverd.

De mantelzorger is vaak een partner of kind, en vooral voor de partner is het een bijna onmogelijke taak die er wordt verlangd. Een dementie patient spookt vaak ‘s nachts rond.  Overdag slaapt hij of zij wel  af en toe, maar moet je vaak ogen in je rug hebben. Er kunnen zich altijd onverwachte en onlogische situaties voordoen. Zoals het gas opendraaien zonder vuur erbij te houden, Dementerenden kunnen zo de straat oplopen in hun pyama en ga zo maar door.

Mantelzorg bij dementie is zeer emotioneel. De mantelzorgers hebben verdriet om de achteruitgang van de partner of ouder, en moeite met veranderingen in zijn of haar gedrag. Alle verantwoordelijkheid komt op hen neer,  ze moeten voor de ander beslissen, terwijl ze hun hele leven samen beslissingen hebben genomen. Ernstig belaste mantelzorgers zeggen hun dementerende partner of ouder onvoldoende hulp te kunnen bieden en ze weten niet wat te doen als deze bang, boos of in de war is. Het contact met familie en vrienden vermindert en ze voelen zich tekort schieten of schuldig. 

Neem bijvoorbeeld een man die na 50 jaar huwelijk noodgedwongen de zorg voor zijn vrouw overdraagt aan een zorginstelling Hij  heeft waarschijnlijk geen andere keuze, maar voelt zich desondanks schuldig en heeft het gevoel dat hij haar in de steek laat.

Mantelzorger van jonge dementerende zwaarder belast.

Uit onderzoek is vast komen te  staan dat mantelzorgers van jonge dementerende mensen het erg zwaar hebben, vaak zwaarder dan ouderen die in dezelfde situatie zitten. Vaak moeten ze nog werken en hebben ze meerdere andere verplichtingen. Deze mantelzorgers kunnen in een sociaal isolement raken doordat ze simpelweg nergens meer tijd voor hebben.

Aan het onderzoek hebben ongeveer 70 mensen meegewerkt die de zorg hebben voor een partner of ouder van tussen de 50 en 60 jaar met de diagnose Frontotemporale Dementie (FTD).

Deze vorm van dementie begint vaak op jongere leeftijd, al in een vroeg stadium van deze ziekte verandert de persoonlijkheid en het gedrag van deze patiënten, zonder dat ze het zelf beseffen. En daar zit in veel gevallen natuurlijk het probleem. Ze verliezen het totale overzicht over hun leven en krijgen in veel gevallen ook last van hun spraak, in het begin van de ziekte geeft dat veel problemen en onbegrip in hun omgeving.

Het vinden van balans tussen zorg voor de patiënt en voor jezelf is een van de lastigste aspecten van mantelzorg. De juiste balans te vinden is erg moeilijk in deze gevallen, ze geraken in een soort rouwproces, hun maatje, geliefde,  vriend of vriendin is geen gelijkwaardige gesprekspartner meer en het wordt natuurlijk langzamerhand steeds erger, je verliest iemand zonder dat deze overlijdt. Je kunt vaak ook niet verder met je leven.

Professionele hulpverleners zouden meteen moeten nagaan of bij de mantelzorger de balans tussen de zorg voor zichzelf en voor de naaste goed is.
Ook zouden ze meer voorlichting kunnen geven over de mogelijkheden om de zorg tijdelijk uit handen te geven aan een vrijwilliger of professional. 

De 10 eerste symptomen van Alzheimer

Vaststellen dat iemand dement aan het worden is valt soms niet mee. Misschien dat deze symptomen u als mantelzorger kunnen helpen bij het stellen van de juiste diagnose. 

 • Het steeds vaker vergeten van dagen, namen en datums.
  Dit symptoom treedt vaak op in de beginfase van deze ziekte. Vaak wordt de vergeetachtigheid ten onrechte toegeschreven aan de (hoge) leeftijd of desinteresse.
 • Achterdochtigheid en waanideeën, de patient beschuldigt anderen (en soms ook dierbaren) van allerlei zaken zoals, diefstal, inbraak e.d.
 • Verdwalen en de weg niet meer kunnen terugvinden in eigen vertrouwde omgeving of buurt.
 • De huishoudelijke taken lukken niet meer zoals, eten koken, kleding wassen en geen boodschappen meer kunnen doen. Dit zijn vaak tekenen van de ziekte in een vroeg stadium. Op de een of andere manier wil het allemaal niet meer lukken.
 • Alzheimer patiënten zijn vaak voorwerpen kwijt. Ze bergen de spullen verkeerd op. Het kan zomaar voorkomen dat er een stijkijzer in de diepvries staat, of een jas in een keukenkastje.
 • Het beoordelingsvermogen van Alzheimerpatiënten raakt verzwakt. Ze weten niet meer meer welke kleding wanneer te dragen. Gaat  bv. in pyama naar buiten om te wandelen, of met een winterjas naar bed.
 • Problemen met abstract denken.  Heeft het moeilijk om rekeningen over te maken of zijn betalingen te beheren. 
 • Persoonlijkheidsveranderingen Een rustig en vertrouwensvol persoon wordt plots opvliegend en wantrouwig. Het kan ook andersom zijn, een enthousiast en dynamisch persoon wordt droevig en apathisch.
 • Plotseling optredende Stemmings- en gedragsveranderingen. De Alzheimer patiënt begint zonder duidelijke reden te lachen of te huilen.
  Ontkenning van het probleem of een feit  De patiënt ontkent soms stellig dat hij een geheugenstoornis heeft. Er is helemaal niets aan de hand. 
Naast deze symptomen die vaak voorkomen in de beginsfases van de ziekte van Alzheimer, zijn er natuurlijk ook nog andere symptomen die bijdragen aan een onbehaagelijk gevoel bij de mensen rondom de patiënt. Die krijgen langzaam een soort onderbuikgevoel dat er iets terdege niet in de haak is.
Waneer dit bij u gebeurt, neem dan contact op met een arts, ook als u twijfelt. Uw arts weet hoe te handelen en wat er moet gebeuren om vast te stellen of er sprake is van een beginnende Ziekte van Alzheimer of niet.

Mantelzorger en dementie

In de professionele thuiszorg voor patiënten met dementie staat de patiënt centraal.  Dat is niet meer dan terecht!  Hoewel zorg die ook rekening houdt met de noden van de primaire mantelzorger, wel eens effectiever zou kunnen zijn.  Gebukt gaande onder de belasting van de zorg, en geconfronteerd wordend met de eigen gezondheidskwaaltjes schuilt achter elke mantelzorger vaak ook  een patiënt.

Regelmatig worden de werkzaamheden  van de mantelzorger zwaar onderschat. Vaak is de mantelzorger tevens de partner en is hij of zij ook degene die door de patient vaak als de boeman wordt gezien.

Daarom is het van groot belang dat ook de mantelzorger goede begeleiding krijgt en af en toe van haar of zijn taken wordt ontlast.