Category Archives: algemeen

Tweetaligen weerbaarder voor dementie

Mensen die regelmatig twee talen spreken hebben pas op latere leeftijd last van de ziekte van Alzheimer dan hun leeftijdsgenoten die maar één taal spreken. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd Canadees onderzoek.

Daarbij werden ruim 200 patiënten onder de loep genomen. Het brein van de tweetaligen vertoonde gelijke symptomen met dat van de eentaligen, maar vreemd genoeg openbaarden bij de tweetaligen de effecten van Alzheimer zich pas vier tot vijf jaar later. De onderzoekers hebben hier geen verklaring voor gevonden.

Dementerenden kunnen langer thuis wonen

Mensen die aan dementie leiden, kunnen na een aantal eenvoudige aanpassingen twee tot drie jaar langer in huis blijven wonen op een zelfstandige basis. Dat stelt onderzoeker Joop van Hoof die recent promoveerde aan de Technische universiteit in Eindhoven.

Bij het aanpassen van het huis gaat het volgens van Hoof vooral om structuur, herkenbaarheid, veiligheid en comfort. Met een goed binnenklimaat voelen de dementerende bewoners zich prettiger. Van goed licht worden ze rustiger en daalt de agressiviteit.

Van Hoof meldt tevens dat de kritieke factor die bepaalt hoe lang iemand met de diagnose dementie kan blijven thuiswonen vooral het uithoudingsvermogen en incasseringsvermogen van de mantelzorgers rondom de dementerende zijn.

Voor 2035 een half miljoen dementerenden in Nederland

Alzheimer is al jaren lang geen ziekte meer die alleen maar ouderen treft. Ook steeds meer jonge mensen vallen aan de ziekte ten prooi. Mensen van vijftig, veertig en zelfs af en toe patiënten van in de dertig, wat in het verleden nooit voorkwam. Aan het woord is Dr. Philip Scheltens, neuroloog aan het VU Medisch Centrum.

Scheltens is bezorgd over de wereldwijde groei van dementie en met name de stijging van het aantal patiënten in Nederland. De neuroloog meldt dat alle voorgaande voorspellingen al ruimschoots zijn achterhaald en dat het zeer wel mogelijk is dat we tussen 2030 en 2035 geconfronteerd worden met meer dan een half miljoen Alzheimerpatiënten in Nederland.

Scheltens pleit voor een deltaplan om Alzheimer in de toekomst het hoofd te bieden en vindt dat een nieuw kabinet tenminste enige honderden miljoenen moet reserveren voor de begeleiding en opvang van Alzheimer patiënten, maar ook voor voortdurend onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van de ziekte.

Kauwen vermindert effecten dementie

Is kauwen een middel tegen dementie? Kauwen stimuleert de hersenen zodat ze minder snel achteruitgaan. Niet kauwen leidt daarentegen tot geheugenverlies en andere psychische beperkingen. Voor ouderen is het daarom belangrijk dat ze zo lang mogelijk hun eigen tanden behouden.

Een en ander blijkt uit onderzoek van neurobioloog drs. Roxane Weijenberg van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepresenteerd in een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. Volgens Weijenberg is de conclusie dat kauwen slimmer maakt wat kort door de bocht: “Je moet het andersom zien: niet kauwen – stilstand dus – leidt tot achteruitgang. Het is net als met lopen. Wanneer iemand in beweging is, prikkelt dat de hersenen. Dat geldt ook voor kauwen. Met name voor alzheimerpatiënten is het belangrijk dat ze blijven kauwen.”

Al valt volgens de onderzoekster niet te vertellen in welke mate de hersenen achteruitgaan als mensen niet kauwen. Dat  varieert sterk van persoon tot persoon

Kan een hersenscan dementie voorspellen?

Oudere mensen worden vaak wat vergeetachtig. Daar is weinig mis mee. Maar soms lijkt het dat er wat meer aan de hand is en wilt u graag weten wat er nu precies aan de hand is. Bij ouderen die te vaak en te veel iets vergeten is sprake van Mild Cognitive Impairment (MCI). We spreken van MCI als de geheugenklachten die mensen hebben erg groot zijn in verhouding tot hun leeftijd.

Wanneer iemand last heeft van MCI kan dat een signaal zijn dat de patiënt zich in een voorstadium van dementie bevindt. In het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam heeft neuroloog Niels Prins een beurs ontvangen voor een interessant project. Prins en zijn team gaan bekijken of aan de hand van hersenscans kan worden voorspeld of bij een patiënt MCI gaat resulteren in dementie. De studie duurt tot het midden van 2011.

Deelnemers worden eenmaal per jaar gevolgd en getest. Na drie jaar wordt de balans opgemaakt en worden de eerste resultaten gepubliceerd. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

Noten en olijfolie verminderen kans op Alzheimer

Bijna iedereen kent de vervelende gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Niemand wil op latere leeftijd Alzheimer ontwikkelen. Dat is vanzelfsprekend.

Minder bekend is het dat mensen door hun voeding de kans op het krijgen van Alzheimer dementie kunnen verminderen.

Goede vetten: 40% minder kans

Wie gedurende zijn/haar leven voldoende noten, olijfolie, vis, fruit en groenten consumeert. Heeft een 40% lagere kans op het ontwikkelen van Alzheimer dementie op latere leeftijd.

Een en ander kan worden nagelezen in een artikel in de Archives of Neurology. Voedingsstoffen met veel Omega 3 en omega 6 vetten, vitamine E, folium en vitamine B12 dragen niet duidelijk bij aan het verbeteren van de gezondheid. En ook hier geven de onderzoekers aan dat voedingsstoffen met veel verzadigd vet dienen te worden vermeden.

Dementerende bejaarden ziek na drinken schoonmaakmiddel

Patiënten met dementie doen soms vreemde dingen. zo ook in Verpleeghuis Beukenhof in Loosdrecht. Een verzorgende zette een fles schoonmaakmiddel in een aanrechtkastje. Dat had ze beter niet kunnen doen. De dementerende gastheer zette het reinigingsmiddel als appelsap voor aan zijn eveneens demente gasten.

De drie bewoners moesten naar het ziekenhuis. Een van hen lag een nacht op de IC, inmiddels zijn ze alle drie weer thuis in het verpleeghuis. Het schoonmaakmiddel staat weer veilig achter slot en grendel.

Definities en afkortingen op begrippen.

Mantelzorg Zorger:

Is degene die niet in het kader van een hulpverlenend beroep  zorg verleend. Vaak is het een familielid.
Of een andere sociale relatie. 

Intramurale  Zorg:

is de zorg die wordt geleverd binnen de muren van ziekenhuis of andere instelling.

GGZ:
Geestelijke Gezondheidszorg

GAAZ:
Geriatrische afdeling algemeen ziekenhuis

Sociale Infrastructuur Voorzieningen:

die betrekking hebben op de menselijke samenleving

WMO:

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Communiceren met een dementerende

Mantelzorgers, familieleden en vrienden vragen zichzelf vaak af hoe ze het beste kunnen communiceren met een dement persoon
Hoe moeten ze die verwarde, dikwijls onverstaanbare uitleg begrijpen? Is een gesprek nog wel mogelijk? Beseft die starende vrouw of man nog wel dat wij er zijn, dat we met hem/haar bezig zijn?

Communiceren betekent gevoelens delen , gedachten delen, en met elkaar meeleven.

Gewone dagelijkse mededelingen zoals het maken van afspraken, kun je  opschrijven, faxen, uitspreken,  mailen,telefoneren, enz.

Voor een feitelijke (rationele) boodschap zijn woorden een ideaal communicatiekanaal. Enigszins anders wordt het wanneer we gevoelens wensen mee te delen. Mensen kunnen wel zeggen dat ze verdrietig zijn, maar de boodschap wordt veel duidelijker wanneer dit ook blijkt uit hun gelaatsuitdrukking, lichaamshouding of gedrag.
Wie huilt, hoeft niet meer te zeggen dat hij verdrietig is.

Deze eenvoudige voorbeelden illustreren een aantal opvallende kenmerken van communicatie:

Communicatie heeft niet alleen met feiten, maar ook met gevoelens te maken.

Er zijn uiteenlopende communicatiekanalen. Het gesproken woord is er slechts één van.
Naargelang van de aard van de boodschap (feiten of gevoelens) kan een ander kanaal meer geschikt zijn.

Ook gedrag is een vorm van communicatie. Wie kortaf reageert, toont dat hij niet goed gehumeurd is.

Woorden vormen slechts een eerste kanaal en zijn in feite vooral geschikt voor feitelijke boodschappen.
De lichaamstaal, houdingen en gebaren, vertellen meer over de innerlijke gemoedsgesteltenis. Je kan eraan zien of iemand tevreden is of niet, bang of vol zelfvertrouwen.

Andere kanalen laten dan weer toe te tonen of je iemand mag of niet.

 

Zo is er de nabijheid. Mensen die je graag hebt, mogen dichter bij je staan; voor anderen wijk je achteruit.

Ook aanrakingen en vooral de manier waarop, vormen een duidelijke boodschap.

Zo is er een hemelsbreed verschil tussen een formele handdruk en een innige kus.
Een duw of een vuistslag vormen een duidelijk signaal van afkeer.